1a: Fr. Freudensprung
1b: Fr. Rothermel
1c: Fr. Tscherwinka

2a: Fr. Kreis
2b: Fr. Waldmann
2c: Fr. Richardt

3a: Fr. Hedtmann
3b: Fr. Riecker
3c: Fr. Julia Müller

4a: Fr. Aydin/Fr. Ohl
4b: Fr. Liede
4c: Fr. Anja Müller

 

Individuelle Förderung:  Lehrerinnen und Ansprechpartnerinnen

Grundschulförderklasse:                      Fr. Frieser
Sprachförderung:                                Fr. Kretz-Popa, Fr. Bührer (Bildungsbüro)
Recheninsel:                                      Fr. Müller
Kooperation mit den Kindergärten:       Fr. Wirth, Fr. Mietzschke